Szkolenia otwarte i zamknięte. Konferencje. Wykłady specjalistyczne.

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń dotyczącej tematyki finansów publicznych.

Specjalizujemy się w następujących obszarach:


Tematyka związana z obszarem prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych - szkolenia kierowane dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.
 • kontrola zarządcza,
 • analiza ryzyka,
 • budżet zadaniowy,
 • podróże krajowe i zagraniczne,
 • księgowość wyodrębniona w ramach projektów unijnych,
 • księgowość finansowa i księgowość zarządcza.

Tematyka dotycząca prawidłowości procesów księgowych - szkolenia kierowane do służb finansowo-księgowych:
 • inwentaryzacja,
 • zamykanie ksiąg rachunkowych - zamknięcie roku,
 • sprawozdawczość budżetowa i finansowa,
 • naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Tematyka dotycząca prawidłowości funkcjonowania dodatkowych obszarów działalności jednostek organizacyjnych wynikająca z odrębnych aktów prawnych - szkolenia kierowane do pracodawców, zarządów Kas:
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Zmiana od 11 poaździernika 2021r. Ustawa zastąpi rozporządzenie. Nie czekaj...
Pracownicze Plany Kapitałowe - dla sektora prywatnego jak również dla sektora publicznego.
 • Od 01 stycznia 2021r. PPK będą obowiązkowe dla całego sektora finansów publicznych. Nie czekaj... Skorzystaj już dzisiaj.z poważaniem

Artur Przyszło
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl