OFERTA:

„Czy chcesz aby kontrola zarządcza w Twojej jednostce była karykaturą i papierowym spełnieniem ustawowego obowiązku, czy czymś więcej - czymś co pozwoli faktycznie na realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.

Celem szkolenia będzie praktyczne przedstawienie aspektów dotyczących temetyki kontroli zarządczej:

Długo zastanawiałem się jaki wymyśleć temat aby zainteresować potencjalnego uczestnika: „Szkolenie z kontroli zarządczej…”, „Jak zbudować skuteczny system kontroli zarządczej…”, czy może „Praktyczne warsztaty z kontroli zarządczej…”, każdy z nich zwiera bardzo istotne elementy, jednakże ostatecznie zdecydowałem się na następujący temat: „Czy chcesz aby kontrola zarządcza w Twojej jednostce była karykaturą i papierowym spełnieniem ustawowego obowiązku, czy czymś więcej - czymś co pozwoli faktycznie na realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Kontrola zarządcza to nie taka kontrola, którą znamy w administracji nie od dziś. Kontrola zarządcza to coś więcej…, a tak zupełnie poważnie, abyśmy mogli mówić o efektywnej kontroli zarządczej musimy sobie uświadomić, że w całym procesie uczestniczyć powinien nie tylko kierownik jednostki, skarbnik, naczelnik wydziału czy referatu, ale każdy pracownik, ponieważ każdy z wymienionych jest elementem całej układanki. Jak to zrobić ??? Przyjdź na szkolenie i przekonaj się… ZAPRASZAM

I  Pojęcie kontroli zarządczej:
1. Korzenie kontroli zarządczej – skąd ? dlaczego ? po co ?.
2. Kontrola w ustawodawstwie krajowym i zagranicznym.
3. Standardy kontroli zarządczej – wytyczne czy bezwzględny obowiązek wprowadzony przez Ministra Finansów.

II Zarządzanie ryzykiem jako jeden z najistotniejszych elementów właściwie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej:
1. Definicja ryzyka – jak właściwie „je” definiować ?
2. Zarządzanie ryzykiem – struktura, zarządzanie, identyfikacja – jak to zrobić ?
3. Polityka zarządzania ryzykiem.

III Samoocena kontroli zarządczej:
1. Kwestionariusze samooceny – dla szczebla zarządzającego i pracowników.
2. Proces samooceny.

IV Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – czy na poziomie samorządu jest to konieczne czy zbędne ? „Wrzucać na BIP czy nie ?

V Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście kontroli zarządczej – jak się tego ustrzec.

VI Praktyczne przykłady procedur, instrukcji i zarządzeń.

VII Pytania/dyskusja.


Szczegóły szkoleń /terminy,karty zgłoszeń,program/:

 Obecnie realizujemy szkolnia w formie zamkniétej
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl